Wszystko o jakości powietrza w Sieradzu

Sieradzki Alarm Smogowy - kim jesteśmy

Jesteśmy grupą mieszkańców, która chce poprawy jakości powietrza w Sieradzu. Więcej o nas tutaj

Kampania bilbordowa 2022

Na terenie Sieradza rozmieszczono 4 bilbordy. Więcej na ten temat tutaj.


Mocny cios w SMOG

Rusza intensywna kampania informacyjna Sieradzkiego Alarmu Smogowego. Do Sieradza trafiły właśnie środki pozwalające na przybliżenie mieszkańcom problematyki ochrony środowiska, a przede wszystkim realnych obowiązków i konsekwencji wynikających ze zmieniającego się prawa chroniącego środowisko. Będziemy edukować, wyjaśniać i pokazywać. Do tego celu posłużymy się konkretnymi przykładami obrazującymi jakość tego czym oddychamy. Przez dwa tygodnie sieradzkie powietrze, na oczach mieszkańców miasta, będą wdychały sztuczne, dwumetrowe płuca. Duża instalacja stanie w centrum już 6 lutego i zostanie tu do 20 lutego.

Ta akcja to efekt naszej współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, który z „płucami” odwiedza różne miejscowości w kraju. Zaprosiliśmy do współpracy również Urząd Miasta Sieradza. Ten wspiera naszą akcję działaniami organizacyjnymi. Pomoże nam także firma Scanfil, która zobowiązała się pokryć koszty operacyjne utrzymania „płuc” w tym między innymi niezbędne podłączenie do prądu.

Wszystkie działania będą realizowane na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ich efektem ma być oczywiście poprawa świadomości mieszkańców miasta. Chodzi zarówno o tych, którzy nadal produkują zanieczyszczenia, jak i tych, którzy je wdychają. W przyszłym roku w województwie łódzkim, w tym także w Sieradzu, wejdzie w życie zakaz używania wszystkich starych „kopciuchów”, które nie spełniają klasowych wymagań. O tym i innych ważnych dla środowiska sprawach będziemy informowali na bieżąco i systematycznie. Tu na naszej stronie internetowej, na profilu społecznościowym oraz na specjalnych filmach, do których przygotowania zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta. Więcej szczegółów wkrótce.

List do Sąsiada

Możesz wysłać list do Sąsiada, aby zachęcić do wymiany "kopciucha". Gotową treść znajdziesz tutaj: List do Sąsiada


Kampania społeczna

„CZYSTY SIERADZ - ODDYCHAJMY LEPIEJ, ODDYCHAJMY RAZEM”

Informujemy i edukujemy. Chcemy, aby o problemie smogu jego skutkach dowiedzieli się wszyscy mieszkańcy Sieradza.

Na początku stycznia 2021 roku przeprowadziliśmy kampanię społeczną, polegającą na umieszczeniu w przestrzeni publicznej bilbordów i emisji spotów radiowych.

Miała ona na celu wzrost świadomości mieszkańców miasta Sieradza i gmin ościennych. Kierowana była również do władz samorządowych: Prezydenta, Rady Miejskiej, Rady Powiatu. Liczymy na ich zaangażowanie w walkę ze smogiem.

Projekt trwał do marca 2021 r.

Kampania bilbordowa 2021

Na terenie Sieradza rozmieszczonych zostało 8 bilbordów. Więcej na ten temat tutaj.

Kampania społeczna sfinansowana została ze środków Clean Air Fund przy współudziale Krakowskiego Alarmu Smogowego.