Kampania bilbordowa 2022

Kampania bilbordowa

W ramach kampanii społecznej prowadzonej w okresie od marca do maja 2022 r. rozmieszczono na terenie Sieradza 4 bilbordy.

Poniżej możecie zobaczyć treści bilbordów oraz informacje o ich lokalizacjach.


Kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez Sieradzki Alarm Smogowy dzięki środkom pozyskanym w ramach programu "Nasze Powietrze". Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy jest finansowany przez Clean Air Fund.

Al. Pokoju

Uchwała antysmogowa województwa łódzkiego.

ul. POW 30 (róg ul. Sarańskiej)

Zostało potwierdzone naukowo, że smog jest jedną z głównych przyczyn bardzo groźnych chorób. Według badań Unii Europejskiej smog przyczynia się do śmierci ok. 45 000 Polaków rocznie. To tak jakby miasto wielkości Sieradza znikało co roku z mapy.

Al. Grunwaldzka 38

Według badań krajowych, jak i światowych w miastach środkowej Polski za smog, czyli silnie zanieczyszczone powietrze, w głównej mierze odpowiada spalanie węgla i drewna w starych, niespełniających żadnych norm, piecach. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym w bezwietrzne dni.

ul. Jagiellońska 28 (obok pawilonu Bartek)

Zostało potwierdzone naukowo, że smog jest jedną z głównych przyczyn bardzo groźnych chorób. Według badań Unii Europejskiej smog przyczynia się do śmierci ok. 45 000 Polaków rocznie. To tak jakby miasto wielkości Sieradza znikało co roku z mapy.

Benzopireny (benzoapireny) to niezwykle silnie rakotwórcze związki dostające się do atmosfery podczas spalania węgla. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już w 1987 roku uznała benzopiren za niezwykle silny kancerogen. Europejską normą stężenia tego związku wynosi 1 ng/m3. Tymczasem z badań GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) wynika, że średnie stężenie BaP w Sieradzu wynosi ok. 4-5 ng/m3. To tak jakby każdy wypalał dziennie kilka papierosów.