Mierniki ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Dwie sieradzkie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przystąpiły to Projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Obie szkoły zostały wyposażone w mierniki i wyświetlacze, na których na bieżącą są prezentowane wyniki stanu powietrza wokół szkół. Wyniki z czujników będą wkrótce też prezentowane na mapie czujników ESA

Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Ponad 450 szkół z całej Polski uczestniczy już w projekcie ESA