Kampania bilbordowa 2021

Kampania bilbordowa

W ramach kampani społecznej prowadzonej w okresie od stycznia do marca 2021 r. rozmieszczono na terenie Sieradza w 8 różnych miejscach 6 bilbordów (2 z bilbordów umieszczono dwukrotnie).

Poniżej możecie zobaczyć treści bilbordów oraz infromacje o ich lokalizacjach.

ul. Kościuszki 13 (Dom Handlowy Warta)

ul. Sienkiewicza (stacja BP)

Według badań krajowych, jak i światowych w miastach środkowej Polski za smog, czyli silnie zanieczyszczone powietrze, w głównej mierze odpowiada spalanie węgla i drewna w starych, niespełniających żadnych norm, piecach. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym w bezwietrzne dni.

ul. POW 30 (róg ul. Sarańskiej)

ul. Sienkiewicza (stacja BP)

Zostało potwierdzone naukowo, że smog jest jedną z głównych przyczyn bardzo groźnych chorób. Według badań Unii Europejskiej smog przyczynia się do śmierci ok. 45 000 Polaków rocznie. To tak jakby miasto wielkości Sieradza znikało co roku z mapy.

ul. Jagiellońska 28 (obok pawilonu Bartek)

Benzopireny (benzoapireny) to niezwykle silnie rakotwórcze związki dostające się do atmosfery podczas spalania węgla. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już w 1987 roku uznała benzopiren za niezwykle silny kancerogen. Europejską normą stężenia tego związku wynosi 1 ng/m3. Tymczasem z badań GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) wynika, że średnie stężenie BaP w Sieradzu wynosi ok. 4-5 ng/m3. To tak jakby każdy wypalał dziennie kilka papierosów.

Pl. Wojewódzki 7 (Dom Handlowy Warta/Hermes)

W zasobach samego Urzędu Miasta Sieradza jest na chwilę obecną ok. 150 pozaklasowych pieców, tzw. „kopciuchów”. Na 2021 rok Urząd nie przewiduje wymiany swoich pieców. A przykład powinien iść z góry.

Aleja Pokoju

Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego z października 2017 roku zakłada, że mieszkańcy naszego województwa mają czas na wymianę pieców pozaklasowych do końca 2022 roku. Po tym czasie każdy używający tzw. „kopciucha” naraża się na karę grzywny lub mandat.

ul. Krakowskie Przedmieście 79 (Olendry Duże)

Bez komentarza :-)