Mocny cios
w SMOG

Mocny cios w SMOG

Rusza intensywna kampania informacyjna Sieradzkiego Alarmu Smogowego. Do Sieradza trafiły właśnie środki pozwalające na przybliżenie mieszkańcom problematyki ochrony środowiska, a przede wszystkim realnych obowiązków i konsekwencji wynikających ze zmieniającego się prawa chroniącego środowisko. Będziemy edukować, wyjaśniać i pokazywać. Do tego celu posłużymy się konkretnymi przykładami obrazującymi jakość tego czym oddychamy. Przez dwa tygodnie sieradzkie powietrze, na oczach mieszkańców miasta, będą wdychały sztuczne, dwumetrowe płuca. Duża instalacja stanie w centrum już 6 lutego i zostanie tu do 20 lutego.

Ta akcja to efekt naszej współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, który z „płucami” odwiedza różne miejscowości w kraju. Zaprosiliśmy do współpracy również Urząd Miasta Sieradza. Ten wspiera naszą akcję działaniami organizacyjnymi. Pomoże nam także firma Scanfil, która zobowiązała się pokryć koszty operacyjne utrzymania „płuc” w tym między innymi niezbędne podłączenie do prądu.

Wszystkie działania będą realizowane na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ich efektem ma być oczywiście poprawa świadomości mieszkańców miasta. Chodzi zarówno o tych, którzy nadal produkują zanieczyszczenia, jak i tych, którzy je wdychają. W przyszłym roku w województwie łódzkim, w tym także w Sieradzu, wejdzie w życie zakaz używania wszystkich starych „kopciuchów”, które nie spełniają klasowych wymagań. O tym i innych ważnych dla środowiska sprawach będziemy informowali na bieżąco i systematycznie. Tu na naszej stronie internetowej, na profilu społecznościowym oraz na specjalnych filmach, do których przygotowania zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta. Więcej szczegółów wkrótce.